Publication

Sluipwespen voor de natuurlijke bestrijding van bladluizen

Fruitboomgaarden worden belaagd door vele plaaginsecten die schade aanbrengen aan de bomen en het fruit. Een van de meest gevreesde insectensoorten die elk jaar weer verantwoordelijk zijn voor aanzienlijke economische schade zijn de (blad)luizen (Aphididae, orde Hemiptera of halfvleugeligen). Door hun zuigactiviteit verzwakken ze de bomen (met kleinere vruchten (‘luisappeltjes’) tot gevolg) en de uitgescheiden honingdauw zorgt vaak voor kwaliteitsproblemen. Gelukkig hebben de luizen ook natuurlijke vijanden in de boomgaard, met op de eerste rij sluipwespen (parasitoïden) die de luizen parasiteren. In een goed geïntegreerd systeem komt het erop aan om de juiste sluipwespensoorten op het juiste moment en zo massaal mogelijk in de boomgaard te hebben. In het Europese project ‘BIOCOMES’ onderzoeken we nieuwe IPM-strategieën om bladluizen tijdig en succesvol te onderdrukken met behulp van sluipwespen.

Full publication *

* Subscription or payment may be required